Skontaktuj sie z nami:

Łódź

info@tempusa.pl

tel.: 42 632 66 31

Warszawa

praca.waw@tempusa.pl

tel.: 22 648 16 09

Rawa Mazowiecka

praca.rawa@tempusa.pl

tel.: 731-939-888

Zasady współpracy

 1. Z naszymi Klientami współpracujemy w oparciu o dwa rodzaje umów:
  • Umowy na czas określony (dotyczą określonych w czasie projektów zamkniętych, rekrutacji stałych pracowników, obsługi w zakresie wsparcia kadrowego imprez, zamkniętych czasowo projektów outsourcingowych),
  • Umowy na czas nieokreślony (umowy ramowe regulujące ogólne zasady współpracy i rozliczeń uzupełniane załącznikami dotyczącymi poszczególnych stanowisk obsadzanych pracownikami tymczasowymi).
 2. Rozliczenia następują:
  • Po zakończonym projekcie, lub
  • Raz w miesiącu w przypadku współpracy o charakterze ciągłym,
  po uprzednim potwierdzeniu z Pracodawcą Użytkownikiem zgodności kart kontrolnych pracowników tymczasowych, podpisaniu protokołu wykonania usługi (w przypadku umów na czas określonych) i potwierdzeniu ostatecznych kwot.
 3. Obsługa zatrudnienia tymczasowego realizowana jest:
  • W siedzibie Klienta (jeśli Klient wyrazi taką wolę): podpisywanie umów z Pracownikami Tymczasowymi, testy kwalifikacyjne), lub
  • W siedzibie Agencji (opcjonalnie z obecnością Konsultanta Klienta w miejscu wykonywania pracy tymczasowej w miarę zgłaszanych potrzeb).